Nina Hlebec - 112

ŠOP #068 | 2018/01/10


112 je zbirka večinoma nepovezanih zvočnih prebliskov, nastalih v mestu Singapur v 112 dneh.
To ni reprezentativen dokument časa in prostora. To ni turistični popis avanture. Še manj je avtentično doživetje, ki bi bilo strnjeno v koherenten zvočni zapis.
Je osebno pričevanje o prekarnosti, izruvanosti, strahu in negotovosti. Ter o drobnih utehah.

 

Zvočni posnetki: Nina Hlebec
Obdelava in naslovna fotografija: Primož Bončina (dropsongs.net)

 Artisti na plati:Nina Hlebec