U.Z.O. (Uho za Oko)


Novi najbolji bend.


Pričujoči izlivi:


pyramids in the sand

strup za podganeRefleksije/Klientelizem

- 2019-05-19: RŠ + MARŠ: Razširjamo Obzorja

- 2019-05-01: RŠ + MARŠ: Tolpa Bumov

- 2019-04-02: RŠ + MARŠ: 100db

- 2019-03-19: RŠ + MARŠ: 100db